Houtworm bestrijder.com

Bestrijding van houtworm met 10 jaar garantie.
Gediplomeerde houtwormbestrijder volgens het KAD en EVM.

Houtwormverdelger of houtwormbestrijder?

Vroeger werd nog wel eens de term houtwormverdelger gebruikt door houtwormbestrijders. Dit niet zo zeer om de functie aan te geven maar het was eerder een term voor de middelen die werden gebruikt om houtworm te bestrijden.
Tegenwoordig noemt men dit houtverduurzaamheidsmiddelen en is de term houtwormverdelger zeer achterhaald.

Professionele houtwormbestrijders gebruiken nu de term houtverduurzaamheidsmiddelen.

De naam houtverduurzaamheidsmiddelen zal steeds meer door professionele houtwormbestrijders gebruikt worden, dit i.p.v. houtwormverdelger. Dit ook des te meer daar de naam houtwormverdelger eigenlijk meer duiding geeft van 1 middel om houtworm te bestrijden terwijl er verschillende middelen voor de professionele bestrijder voor handen zijn. Over enkele jaren zal de term houtwormverdelger waarschijnlijk ook in de particuliere sector zijn draagkracht in naam gaan verliezen.

Winkels en bouwmarkten.

In winkels en bouwmarkten en zelfs op sommige etiketering zal men nog enkele jaren spreken van houtwormverdelger. Dit omdat de particuliere sector deze naam gewend is en juist deze winkels afhankelijk zijn van de particulier.
Let er overigens wel op dat de houtverduurzaamheidsmiddelen bij een bouwmarkt of winkel niet altijd het gewenste resultaat zal bieden. Dit komt doordat middelen bestemd voor particulier gebruik een veel lagere percentage aan werkzame stoffen bevat.
Waarom mogen wij als professionele bestrijder dan wel middelen inkopen en gebruiken? Dat leest u hier onder.

Waarom mogen professionele houtwormbestrijders sterkere middelen gebruiken dan particulieren?

Wij als professionele houtwormbestrijder mogen werken met houtverduurzaamheidsmiddelen met een veel hoger percentage aan werzame stoffen doordat wij hiervoor gediplomeerd zijn. De diplopma die wij hiervoor hebben gevolgd heet "Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtaantastende organismen ". Buiten deze opleiding volgen we ook jaarlijks bijscholingen en beschikken wij over de juiste kennis om optimaal gebruik te maken van de juiste Persoonljke Beschermings Middelen ( P.B.M ).

VCA.

Ook beschikken wij over het VCA. Wat is VCA? VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, en dit is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen (bijvoorbeeld bestrijdingen, bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing) om veiliger en gezonder hun werk te doen.


Balk met houtworm aantasting